Thức ăn đậm đặc cho lợn nái, giai đoạn nái mang thai và nuôi con GOLDEN STAR 2988

Đăng bởi : gsna

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 25 kg đến 60kg – G3

Đăng bởi : gsna

Sản phẩm có dạng viên, màu vàng hoặc màu nâu, có mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu.

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP LỢN SỮA CAO CẤP LD-1S

Đăng bởi : gsna

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP LỢN SỮA CAO CẤP LD-1A

Đăng bởi : gsna

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 12kg đến 45kg – G2

Đăng bởi : gsna

Sản phẩm có dạng viên, màu vàng hoặc màu nâu, có mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu.

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP LỢN SỮA CAO CẤP – G1

Đăng bởi : gsna

Sản phẩm có dạng viên, màu vàng hoặc màu nâu, có mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu.

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÙNG CHO LỢN NÁI MANG THAI, LỢN ĐỰC GIỐNG 3699

Đăng bởi : gsna

Xem thêm