THỨC ĂN HỖN HỢP GÀ THỊT ĐẶC BIỆT DẠNG VIÊN GT-85

Đăng bởi : gsna

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP ĐẶC BIỆT CHO GÀ THỊT LD-85

Đăng bởi : gsna

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho gà thịt từ 28 đến 63 ngày tuổi. Sản phẩm có dạng viên, màu vàng, có mùi thơm đặc trưng nguyên liệu.

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÀNH CHO GÀ VỖ BÉO LD75

Đăng bởi : gsna

Thức ăn hỗn hợp cho gà vỗ béo dùng cho gà từ 64 ngày đến xuất bán. Sản phẩm có dạng viên, màu vàng, có mùi thơm đặc trưng nguyên...

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ VỖ BÉO TỪ 42 NGÀY ĐẾN XUẤT BÁN – GT75

Đăng bởi : gsna

Xem thêm