THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÀNH CHO GÀ VỖ BÉO LD75

Đăng bởi : gsna

Thức ăn hỗn hợp cho gà vỗ béo dùng cho gà từ 64 ngày đến xuất bán. Sản phẩm có dạng viên, màu vàng, có mùi thơm đặc trưng nguyên...

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ VỖ BÉO TỪ 42 NGÀY ĐẾN XUẤT BÁN – GT75

Đăng bởi : gsna

Xem thêm