THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÙNG CHO BÒ, DÊ THỊT BT18

 • Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho bò thịt BT-18
 • Dùng cho bò, dê thịt.

 • Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GOLEN STAR.

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP GÀ THỊT ĐẶC BIỆT DẠNG VIÊN GT-85

THỨC ĂN HỖN HỢP GÀ THỊT ĐẶC BIỆT DẠNG VIÊN

Dùng cho gà thịt từ 22 đến 41 ngày tuổi

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

 

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP ĐẶC BIỆT CHO GÀ THỊT LD-85

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho gà thịt.

Dùng cho gà từ 28 đến 63 ngày tuổi.

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GOLEN STAR.

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho gà thịt từ 28 đến 63 ngày tuổi. Sản phẩm có dạng viên, màu vàng, có mùi thơm đặc trưng nguyên liệu.

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÀNH CHO GÀ VỖ BÉO LD75

Thức ăn hỗn hợp cho gà vỗ béo.

Dùng cho gà từ 64 ngày đến xuất bán.

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GOLEN STAR.

LD-75

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ VỖ BÉO TỪ 42 NGÀY ĐẾN XUẤT BÁN – GT75

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ VỖ BÉO 

Dùng cho gà thịt từ 42 đến xuất bán

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

Xem thêm

Thức ăn đậm đặc cho lợn nái, giai đoạn nái mang thai và nuôi con GOLDEN STAR 2988

Thức ăn đậm đặc cho lợn nái, giai đoạn nái mang thai và nuôi con

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 25 kg đến 60kg – G3

 • Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 25kg đến 60kg
 • Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GOLDEN STAR

Sản phẩm có dạng viên, màu vàng hoặc màu nâu, có mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu.

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP LỢN SỮA CAO CẤP LD-1S

 • Thức ăn hỗn hợp lợn sữa cao cấp.
 • Dùng cho lợn con từ 7kg đến 30kg.
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP LỢN SỮA CAO CẤP LD-1A

 • Thức ăn hỗn hợp lợn sữa cao cấp.
 • Dùng cho lợn con tập ăn từ 5 ngày tuổi đến 10kg.
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 12kg đến 45kg – G2

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN SIÊU NẠC 

Dùng cho lợn siêu nạc từ 12kg đến 45kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

Sản phẩm có dạng viên, màu vàng hoặc màu nâu, có mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu.

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP LỢN SỮA CAO CẤP – G1

 • Thức ăn hỗn hợp lợn sữa cao cấp.
 • Dùng cho lợn sữa từ 7kg -30kg.
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

Sản phẩm có dạng viên, màu vàng hoặc màu nâu, có mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu.

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÙNG CHO LỢN NÁI MANG THAI, LỢN ĐỰC GIỐNG 3699

 • Thức ăn hỗn hợp dạng viên.
 • Dùng cho lợn nái mang thai, lợn đực giống.
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP DÙNG CHO NGAN, VỊT ĐẺ SIÊU TRỨNG VĐ 288

 • Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho ngan, vịt đẻ siêu trứng từ 19 tuần tuổi trở lên.

 • Dùng cho ngan, vịt từ 19 tuần tuổi trở lên.

 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

Sản phẩm có dạng viên Màu vàng hoặc màu nâu Có mùi thơm đặc trưng nguyên liệu, không có mùi lạ, không có mùi chua, mùi mốc

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN 3300 A

 • Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho vịt đẻ siêu trứng.
 • Dùng cho vịt từ 18 tuần tuổi trở lên.
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

Xem thêm

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN CHO VỊT – 2300

 • Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho vịt .
 • Dùng cho vịt đẻ hậu bị, vịt chạy đồng.
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

Xem thêm

Hỏi đáptôi đồng ý cung câp thông tin