Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Địa chỉ : D1, khu công nghiệp Bắc Vinh, tp Vinh, Nghệ An
Hotline : 02383 514510
Email: goldenstar.tacn@gmail.com